در سال هاي اخير همراه با ورود رقباي ريز و درشت داخلي و خارجي به میدان توليد، تجارت و خدمات، بازار ايران تا حد زيادي تبديل به يك بازار رقابتي شده است و در اين ميدان تقريباً هيچ بازيگري تنها و بدون رقيب نيست. در اين فضا، ‌توجه جدي به بازاريابي براي تمام شركتها يك امر ضروريست. از آنجائيكه بازاريابي مانند بسياري از دانش هاي ديگر امروزه امري تخصصي شده است، اتكاي مديران شركت ها به روش هاي سنتي گذشته و پيروي از تجربه هاي قبلي كافي نيست و بايد ‌از شيوه هاي جديد بازاريابي استفاده کرد .

دپارتمان بازاریابی و فروش شرکت بهسازان سفینه سلامت با علم به این موضوع، در رسیدن به چشم انداز شرکت گام برمی دارد و دارای وظائف زیر است:
•    بررسی شرایط تولید شرکت
•    بررسی و آنالیز بازار
•    بررسی محصولات
•    قیمت محصولات
•    بررسی رقبا
•    نهایی کردن چارت سازمانی مهندسی فروش
•    تدوین Job Analysis
•    تدوین روند جریان فروش
•    تعیین سیاست های معرفی محصول
•    تعیین ابزار معرفی محصول
•    نهایی کردن قیمت ها
•    آموزش پرسنل مهندسی فروش
•    راه اندازی واحد کنترل و نظارت مهندسی فروش

طرح نور، یکی از طرح های شرکت بهسازان سفینه سلامت که در مراحل پایانی خود به سر می برد. دپارتمان بازاریابی و فروش برای این طرح برنامه ویژه ای در نظر گرفته است. جهت اطلاع از طرح نور اینجا را کلیک بفرمایید.