هوالرئوف


بهسازان سفینه سلامت با کمال افتخار در امر خدمت رسانی به تلاشگران حوزه درمان، پرداخت سود قطعی از سهام طرح های شرکت را به اطلاع می رساند:


 
  سال 1391  سود قطعی 40% به حساب سپرده گذاران واریز شد.
  سال 1392  سود قطعی 38% به حساب سپرده گذاران واریز شد.
سال 1393 سود قطعی 35% به حساب سپرده گذاران واریز شد.