فروش سهام تجاری، اداری، ورزشی، مسکونی
ولایت علی ابن ابی طالب (ع) حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی
طرح رویان 2 سفینه سلامت


خدایا تو را شکر که به ما توفیق خدمت به شریفترین انسانها ( کارکنان بخش درمان کشور ) را عنایـت کردی
آغاز فروش تعداد محدودی از سهام پروژه بزرگ تجاری ، اداری ،ورزشی ، مسکونی نور سفینه سلامت ویژه پزشکان ، پرستاران و سایر کادرهای محترم درمان با شرایط ویژه و سود بالای حداقل 28% سالیانه که توسط صندوق رفاه سفینه سلامت باز پرداخت آن تضمین شده است را باطلاع میرساند .شرایط ویژه:
الف : الویت خرید با سهامداران قبلی و دارای امتیاز حق تقدم می باشد.
ب: فروش سهام به دو صورت نقدی و اقساط بوده که فروش اقساطی با اعطاء تسهیلات بصورت یکجااز صندوق رفاه بنام خریدار پرداخت میشود و خریدار اقساط را طی 5 قسط متساوی به صندوق عودت میدهد .
ج : ارزش سهام بشرح ذیل میباشد
1-   هر سهم تجاری  به  مبلغ  9/000/000 تومان که معادل یک متر مربع فضای تجاری میباشد .
2-  هر سهم ورزشی به مبلغ  7/000/000 تومان که معادل یک متر مربع فضای ورزشی میباشد .
3- هر سهم  اداری  به مبلغ  6/000/000 تومان که معادل یک متر مربع فضای اداری میباشد .
4- هر سهم مسکونی به مبلغ حداقل  5/000/000 تومان که معادل یک متر مربع فضای مسکونی میباشد.
 
نحوه ورود:  واریز هرکدام از سهام انتخابی به احتساب تعداد آن به حسابهای ذیل و مراجعه به شرکت بهسازان سفینه سلامت جهت انعقاد قرارداد و صدور برگ سهام .
بانـک صـادرات حسـاب سپـهر 0105569561005 ، بانـک ملــت حسـاب شمـاره  4011189764 ، بانـک پـارسیـان حسـاب  شمـاره 81132836 ، موسسه مـالـی اعتبـاری ثامـن الحجـج(ع) حساب شماره  207186129 بنام شرکت بهسازان سفینه سلامت قابل واریز در کلیه شعب سراسرکشور