شهرک ویلایی (ساحلی جنگلی) سفینه سلامت رویان، با تمام امکانات در حال ساخت می باشد.