شرکت بهسازان سفینه سلامت با افتخار و علی رغم وجود مشکلات و فراز و نشیب های فراوان توانست با اتکال به قادر متعال و همیاری، مساعدت و اعتماد بی منت و کم نظیر شما بزرگواران بی مدعا پیشرفت 75% را در اجرای هتل آپارتمان سه ستاره VIP بین المللی نور داشته باشد. بدون شک همیاری و شکیبایی شما سپرده گذاران محترم در اجرای این پروژه سبب پیشرفت ما شده است. به زودی خبرهای خوشی برای شما خواهیم داشت.