یکي از مهمترين چالشهايي كه مديريت در دهه آينده و در ابتداي قرن بيست و يكم با آن مواجه است، توسعه و گسترش ایده های علمی است. درحقيقت كارگران يدي جاي خود را به كارگران فكري داده و بنگاههاي اقتصادي ماهيتي علمي پيدا مي كنند . اين چالش بدليل تغييرات مستمر شرايط بازار و لزوم انعطاف پذيري سازمانها در مقابل اين تغييرات مي باشد. امروز ديگر انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه نه تنها هزينه محسوب نمي شود ، بلكه نوعي سرمايه گذاري اساسي تلقي مي گردد . به طوری که میزان سرمایه گذاری در این بخش نوعی شاخص توسعه یافتگی به شمار می رود و در حال افزایش است. بنا به تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تحقیق و توسعه به کار خلاقانه‌ای گفته می‌شود که به طور سیستماتیک انجام می‌شود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه به ‌کار ببرد. آموزش، تحقیق و توسعه(R & D)، هسته مرکزی دنیای کسب و کار نوین است. تصمیمات اصلی در شرکتها بر پایه تحقیق و توسعه گرفته می شوند. از آنجایی که سطح رقابت ها، متدها و فرایندهای تولید با سرعت فزاینده ای در حال گسترش هستند، بنابراین در مقوله کسب و کار، تحقیق و توسعه از درجه بالایی از اهمیت برخوردار می شود.
دپارتمان R & D شرکت بهسازان سفینه سلامت متشکل از متخصصین علوم مدیریتی، بازاریابی و مهندسی است.
وظائف این دپارتمان عبارتند از:
•    توسعه و دستیابی به محصول جدید
•    ساخت و کشف دانش های نوین پیرامون عناوین علمی و فناورانه به منظور توسعه محصولات، پروسه ها و خدمات ارزشمند و جدید
•    انجام فعاليتهاي پژوهشي، مشاوره ای، گردآوري اطلاعات جهت پشتیبانی از تصمیمات کلان سازمانی
•    چاره انديشي علمي در مورد مسائل فعلی و آتي مرتبط با توسعه كمي و كيفي
•    ایجاد یک بانک علمی قوی در طراحی و اجرای پروژه ها
•    ارتباط مستقیم با دپارتمان بازاریابی و فروش و ارائه مشاوره
•    تربيت محققين و تشويق نيروي ابتكار و خلاقيتهاي فردي در شرکت
•    شناسائي تكنولوژيهاي جديد و شناساندن آنها به پرسنل
•    تعريف پروژه‌هاي جديد در بهينه ‌سازي صنعت درمان كشور
•    انجام طرحهاي تحقيقاتي قبل از تعریف پروژه
•    تهيه گزارش‌هاي توجيه فني و اقتصادي جهت تعریف طرح ها
•    جمع‌آوري اطلاعات علمي و فني كليه شركتهاي فعال حیطه درمان داخل و خارج کشور با همكاري واحد IT